Nowy Wavin Tigris M5 z funkcję ACOUSTIC LEAK ALERT

Usłysz dźwięk bezpieczeństwa dzięki nowej kształtce Tigris M5

Nowy Wavin Tigris M5 został oparty na niezawodnych i cenionych cechach swojego poprzednika Tigris K1/M1. Zaprojektowany z myślą o potrzebach instalatora, nowy Wavin Tigris M5 jest pierwszą na świecie kształtką, która posiada innowacyjną funkcję ACOUSTIC LEAK ALERT (akustyczne wykrywanie nieszczelności).
Każda niezaciśnięta kształtka ujawni się poprzez głośny gwizd!

Ponadto, Wavin Tigris M5 ma do 50% większy przekrój hydrauliczny i może być prasowany przez pięć najczęściej używanych profili szczęk. Funkcja In4Sure pozwala dostrzec, że rura jest w pełni zabezpieczona.   Wavin Tigris jest wiodącym systemem zaopatrzenia w ciepłą i zimną wodę pitną.  Jest używany przez instalatorów w całej Europie ze względu na jego wysoką jakość i niezawodność.

Acoustic Leak Alert – Akustyczny system wykrywania nieszczelności.

Funkcja, która w prosty sposób umożliwi instalatorom szybkie sprawdzenie całej instalacji i wykrycie niezaciśniętych kształtek podczas prób wykonywanych sprężonym powietrzem.
Dzięki ACOUSTIC LEAK ALERT każda niezaprasowana kształtka emituje głośny dźwięk gwizdka (80 dB), co sprawia, że jej odnalezienie jest niezwykle proste.